Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
14.03.2014
Ngày 12 tháng 3 năm 2014 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động cơ quan TCTK năm 2014. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Liệu, Phó TCT TCTK; bà Trần Thị Hằng, Phó TCT TCTK; ông Vũ Thanh Liêm, Phó TCT TCTK; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng Ban Nữ công, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tổng cục Thống kê và các đại biểu được bầu từ các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc TCTK..

Nội dung hội nghị bao gồm: (1) Tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của cơ quan TCTK; (2) Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ  năm 2014 và phát động phong trào thi đua; (3) Tổng kết công tác đời sống năm 2013 và một số nội dung chủ yếu năm 2014; (4) Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của cơ quan TCTK.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ công bố các quyết định, trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị thuộc TCTK: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc cấp Phòng”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Bằng khen của Bộ trưởng”, “Bằng khen của Chính phủ”, “Kỷ niệm chương” năm 2013.

Đại diện vụ Thống kê Tổng hợp, vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Đoàn thanh niên cơ quan TCTK và một số công chức, viên chức đã trình bày các tham luận và đề xuất các ý kiến đầy tâm huyết để phát triển ngành cũng như thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị cũng đã dành thời gian giải trình thỏa đáng với những ý kiến góp ý từ các Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Hội nghị thành công tốt đẹp hứa hẹn một năm công tác của ngành Thống kê đạt được nhiều thành tích cao hơn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, TCT TCTK, phát biểu tại Hội nghị
 
Chủ tịch đoàn
 
Ông Trần Đăng Long, Chánh Văn phòng cơ quan TCTK, trình bày Báo cáoTổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014
 
Ông Đậu Ngọc Hùng, Phó chủ tịch công đoàn cơ quan TCTK, trình bày báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ  năm 2014 và phát động phong trào thi đua
 
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Ông Nguyễn Bích Lâm, TCT TCTK, trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân
 
Trao Bằng khen của Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân
 
Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho các cá nhân
 
 
 
Bà Trần Thị Hằng, Phó TCT TCTK, trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân
 
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó TCT TCTK, trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
 
Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân
 
Ông Vũ Thanh Liêm, Phó TCT TCTK, trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân
 

 

Số lần đọc: 795
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan