Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.04.2017
Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội đã tổ chức Hội thảo thống kê về việc làm phi chính thức tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có bà Miranda Kwong, quyền Giám đốc ILO tại Hà Nội; ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội; đại diện các Bộ ngành, Viện, trường Đại học có liên quan; đại diện Tổ chức ILO; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và Cục Thống kê một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Toàn cảnh Hội thảo

Việc làm phi chính thức ở Việt Nam đang ở mức khá cao, số người có việc làm phi chính thức chiếm phần lớn trong lực lượng lao động tại Việt Nam. TCTK đã tiếp cận với khái niệm về khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức từ khá sớm. Cuối năm 2007, ngay sau khi cuộc điều tra Lao động và việc làm (LFS) được Chính phủ giao cho TCTK, TCTK đã phối hợp với Viện chiến lược và phát triển của Pháp tiến hành một cuộc điều tra mẫu về khu vực phi chính thức. Cho đến nay nghiên cứu năm 2007 là một trong những nghiên cứu được tiến hành công phu và hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên các khái niệm, định nghĩa cũng như việc xác định khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức sử dụng tiêu chí nào cũng khá phức tạp và chưa có sự đồng thuận cao giữa TCTK và các Bộ ngành, các nhà nghiên cứu dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình thu thập dữ liệu phục vụ cho chính sách. Hội thảo lần này là cơ hội để rà soát lại các khái niệm, định nghĩa quốc tế và bối cảnh của Việt Nam, từ đó thống nhất các tiêu chí cho việc đo lường và tính toán các chỉ tiêu năm.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK cho biết Hội thảo có tầm quan trọng lớn trong việc hoàn thiện phương pháp luận các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lao động việc làm phi chính thức ở nước ta. Để đạt được mục đích Hội thảo, dựa trên cơ sở kết luận Hội thảo cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu, TCTK sẽ chuẩn hóa khái niệm để chính thức sử dụng và xuất bản các báo cáo liên quan đến lao động việc làm phi chính thức ở Việt Nam.

Số lần đọc: 561
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan