Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.11.2013
Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-VTKE ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, từ ngày 25/11/2013 đến ngày 29/11/2013, tại Viện Khoa học Thống kê, số 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Lớp Đào tạo sử dụng phần mềm SPSS.

Đây là lớp học đầu tiên của “Dự án nâng cao năng lực cán bộ và Quản lý Hệ thống Đào tạo Thống kê Việt Nam”, thuộc chương trình hợp tác song phương trong đào tạo cán bộ với Thống kê Hàn Quốc KOSTAT. 20 học viên đến từ cơ quan Tổng cục Thống kê được học tại phòng Lab hiện đại do phía bạn tài trợ , với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư đến từ Khoa Thống kê, trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên là những người đang làm công tác thống kê, không chỉ kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm SPSS để xử lý thông tin sơ cấp, mà còn khả năng dùng các kết quả của nó để kiểm định giả thuyết, phân tích và dự đoán thống kê.

Một số hình ảnh lớp học:

Lệ Hằng

Số lần đọc: 959
Theo (Viện khoa học Thống kê)
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan