Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.12.2014
Sáng ngày 05/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức “Hội thảo Tư vấn đề xuất kỹ thuật đối với điều tra di cư nội địa năm 2015”. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Ritsu Nacken, Phó trưởng đại diện UNFPA phát biểu khai mạc và đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của đại biểu đại diện một số cơ quan trung ương, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, chuyên gia trong nước, các đơn vị trực thuộc TCTK và lãnh đạo một số Cục Thống kê.
Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự đã được nghe TS. Lưu Bích Ngọc, Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày: Kinh nghiệm từ điều tra di cư Việt Nam năm 2004; TS. Philip Guest, Phó giáo sư Đại học Tổng hợp Mahidol, Thái Lan trình bày về: Đề xuất kỹ thuật đối với Điều tra di cư nội địa năm 2015.

Sau hai bài trình bày, TS. Lưu Bích Ngọc đã giải trình những chỉnh sửa theo góp ý của các cơ quan về dự thảo đề xuất kỹ thuật điều tra di cư sẽ được tiến hành vào tháng 7 năm 2015. Các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến khác nhau về phương án chọn mẫu đại diện và đánh giá những tác động đến cuộc khảo sát di cư trong nước.

Kết thúc Hội thảo, đại diện TCTK và UNFPA cảm ơn các đại biểu đã có những góp ý hữu ích giúp giải quyết vấn đề di cư trong nước, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cho việc hoàn thiện dự thảo đề xuất kỹ thuật, các bước chuẩn bị và tiến hành điều tra di cư.

Số lần đọc: 774
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan