Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
01.12.2014
Sáng ngày 26/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê đối với cơ quan báo chí năm 2014. TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Đại biểu tham dự bao gồm đại diện các cơ quan báo chí; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê; Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số Sự kiện, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.
TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Các cơ quan báo chí đóng vai trò quan trọng trong chuyền tải thông tin thống kê tới công chúng, tuy nhiên các phóng viên thường ít có điều kiện tìm hiểu sâu và chi tiết về nội dung, ý nghĩa của các chỉ tiêu thống kê, phương pháp luận, nguồn thông tin, độ tin cậy, tính độc lập trong các hoạt động hay bình đẳng trong sử dụng thông tin thống kê. Với mục đích phổ biến kiến thức thống kê đối với cơ quan báo chí, Hội nghị gồm có những nội dung sau: (1) Giới thiệu khái quát về một số chỉ tiêu thống kê cơ bản: Tài khoản quốc gia, thống kê giá, thống kê công nghiệp, thống kê thương mại, thống kê dân số và lao động (2) Hỏi – đáp.

Phần quan trọng nhất của Hội nghị chính là nội dung Hỏi- Đáp. Các đại biểu quan tâm đặt nhiều câu hỏi tập trung vào các vấn đề như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP), nợ công,chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lao động có việc làm, xuất nhập khẩu…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất những vấn đề mà cơ quan báo chí cần nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ như: ngoài số liệu CPI hàng tháng Tổng cục Thống kê nên đưa ra những bình luận ngắn về tình hình biến động giá, cần có những dự báo sau khi đưa ra những số liệu và bình luận…Đại diện TCTK cũng đã giải đáp và có những trao đổi xoay quanh vấn đề các cơ quan báo chí đưa ra.

Kết thúc Hội nghị, TS Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã  đánh giá cao tầm quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc phổ biến thông tin thống kê đến với đông đảo quần chúng nhân dân và bày tỏ kì vọng của những người sản xuất thông tin thống kê đối với các cơ quan báo chí: hiểu đúng để đưa tin đúng.

Hoàng Thu Hiền

Số lần đọc: 783
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan