Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
22.06.2015
Sáng ngày 18/6/2015, Vụ Thống kê Công nghiệp (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Hội thảo về Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và công nghiệp hóa. Tham dự Hội thảo có đại diện Cơ quan Phát triển Công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO), Bộ Công thương, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, các Viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK và toàn thể cán bộ công chức Vụ TK Công nghiệp. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe ông Shyam Upadhyaya – Trưởng phòng Thống kê UNIDO trình bày về các tiêu chí đo lường nền kinh tế công nghiệp hóa theo cơ sở phân loại của UNIDO, hai tiêu chí được đưa ra, gồm: (i) Giá trị tăng thêm bình quân đầu người; (ii) Đóng góp của giá trị tăng thêm vào GDP. Qua đó đánh giá nền công nghiệp Việt Nam hiện nay và đề ra những khuyến nghị phù hợp.

Sau khi nghe bài trình bày của ông Shyam Upadhyaya, các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận về xây dựng các chỉ số đo lường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Số lần đọc: 941
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan