Tin nóng
20.01.2020
Ngày 16/01/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội thảo về Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Chủ trì hội thảo ông Đỗ Anh Kiếm - Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Sau phát biểu khai mạc hội thảo của ông Đỗ Anh Kiếm - Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, hội thảo đã nghe ông Nguyễn Thế Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường trình bày tóm tắt những nội dung chính trong Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 ban hành Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Theo đó, Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (KSMS 2020) là cuộc điều tra chọn mẫu (gồm 37.596 hộ thu thập thông tin thu nhập và 9.399 hộ thu thập thông tin thu nhập - chi tiêu  được chọn từ 3.133 địa bàn của mẫu chủ) nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư, cũng như xác định mức độ nghèo đói và phân hoá giàu nghèo trong cộng đồng dân cư phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Kết quả KSMS 2020 đáp ứng yêu cầu biên soạn các chỉ tiêu thống kê về mức sống dân cư thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia, đặc biệt dùng để đánh giá tỷ lệ nghèo đa chiều. Thông tin thống kê từ KSMS 2020 bảo đảm đại diện được cho cả nước, khu vực thành thị - nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối tượng của KSMS 2020 là hộ dân cư, các thành viên hộ và các xã có hộ được khảo sát, được tiến hành trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều tra viên trực tiếp phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ trong khoảng thời gian khảo sát được quy định cụ thể trong phương án. Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này là 30 ngày hoặc 12 tháng trước thời điểm khảo sát. KSMS 2020 sẽ được tiến hành trong 4 kỳ vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 2020, thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 1 tháng.

Tiếp đó các đại biểu tham dự hội thảo nghe chuyên viên của Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường trình bày khái quát các nội dung chính của Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 và theo dõi Video clip bài giảng điện tử sẽ sử dụng trong hội nghị tập huấn các cấp cuộc khảo sát này.

Sau các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội thảo, ông Đỗ Anh Kiếm - Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường đã có bài phát biểu kết thúc hội thảo./.

Quang cảnh hội nghị:

Số lần đọc: 1485
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan