Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.11.2014
Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Bộ Y tế và Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) đã tổ chức hội thảo Kết quả Điều tra kiến thức và hành vi về HIV/AIDS năm 2013. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ ban ngành liên quan; đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; giảng viên Khoa Thống kê trường Đại học Kinh tế Quốc dân; đại diện tổ chức Y tế thế giới (WHO), CDC.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo

Điều tra kiến thức và hành vi về HIV/AIDS được TCTK thực hiện, phối hợp với Bộ Y tế và CDC vào cuối năm 2013 trên 3 tỉnh/ Thành phố: Hà Nội, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Cuộc Điều tra được lồng ghép vào VHLSS 2013 (Điều tra mức sống hộ gia đình 2013) là một điều tra cắt ngang sử dụng mẫu thiết kế nhiều tầng. Đối tượng điều tra là các thành viên hộ gia đình độ tuổi từ 15-49 đã tham gia VHLSS 2013 tại 3 tỉnh/Thành phố.

Cuộc Điều tra kiến thức và hành vi về HIV/AIDS 2013 thu thập thông tin của người dân về hiểu biết, thái độ và các hành vi liên quan đến HIV/AIDS nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách và thử nghiệm công cụ bảng hỏi mục HIV/AIDS trong điều tra dựa trên mẫu dân số đại diện quốc gia. Kết quả của cuộc Điều tra này cung cấp các thông tin tham chiếu cùng với các nguồn thông tin khác về HIV/AIDS giúp các nhà hoạch định chính sách có thông tin đa chiều phục vụ cho quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng trong cuộc chiến phòng chống dịch HIV/AIDS.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe: Giới thiệu nhu cầu thông tin HIV/AIDS và khả năng lồng ghép điều tra; Phương pháp luận điều tra; Các kết quả chính của điều tra. Trong phần thảo luận, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích cực.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã cám ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu các đơn vị tham gia Điều tra tiếp thu ý kiến từ Hội thảo để hoàn thiện cho lần Điều tra tiếp theo. Đồng thời, ông cũng hy vọng các bên liên quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để có thể tiến hành cuộc Điều tra trên phạm vi toàn quốc, phục vụ đầy đủ nhu cầu thông tin khan hiếm về HIV/AIDS

Số lần đọc: 959
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan