31.10.2018
Sáng ngày 29/10, tại thành phố Huế, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; các thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 63 lãnh đạo Cục Thống kế của cả nước về dự. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự hội nghị.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương nều rõ mục đích, yêu cầu và nội dung chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung vào  một số nội dung chính của Hội nghị như sau:

- Giới thiệu tới các nhà quản lý, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp về những nội dung công việc chính của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; hướng dẫn công tác quản lý để đảm bảo việc tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương trong các giai đoạn thực hiện Tổng điều tra, đặc biệt là giai đoạn thu thập thông tin. Quản lý tốt giúp công việc thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thời gian và đạt chất lượng cao.

- Chỉ đạo thực hiện công tác lập Bảng kê hộ tại địa phương theo đúng quy định về nghiệp vụ, đảm bảo thời gian và đạt chất lượng tốt. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cần đặc biệt chú trọng tới công tác lập Bảng kê hộ do trong Tổng điều tra này không thực hiện vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra. Vì vậy, để tránh tình trạng điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư trong quá trình điều tra thực địa từ ngày 01/4/2019 thì công tác lập Bảng kê hộ cần thực hiện tốt. Bảng kê hộ trong Tổng điều tra năm 2019 đặc biệt quan trọng trong: Thiết lập mạng lưới thông tin điều tra phục vụ phân công nhiệm vụ cho từng điều tra viên sử dụng phiếu điện tử cài đặt trên thiết bị di động;  Xác định các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thông qua Internet để Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn các hộ thực hiện;  Xây dựng dàn mẫu chủ cho các cuộc điều tra hộ dân cư trong giai đoạn 2019 - 2029.

- Giới thiệu và hướng dẫn cho các Ban Chỉ đạo công cụ thực hiện các công việc quản lý, kiểm tra và thực hiện từng nhiệm vụ thông qua công cụ công nghệ thông tin, Trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là: sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê hộ có vai trò quan trọng trong hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Tổng điều tra, trong đó thiết lập mạng lưới thông tin điều tra phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Khác với phương pháp điều tra sử dụng phiếu giấy truyền thống, điều tra ứng dụng công nghệ thông tin cần xây dựng các kế hoạch chi tiết, rõ ràng về triển khai công việc trước thời gian điều tra. Kế hoạch này được cụ thể hóa trong mạng lưới thông tin của Tổng điều tra như phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân (điều tra viên nào thu thập thông tin ở đâu, giám sát viên nào chịu trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu số liệu ở các địa bàn điều tra nào,…), Ban Chỉ đạo cấp nào được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc gì, thời gian hoàn thành công việc,… Do vậy, công tác quản lý Tổng điều tra cần được chú trọng thực hiện ngay từ những ngày đầu chuẩn bị Tổng điều tra.

Đồng thời Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương  yêu cầu các đơn vị thuộc TCTK và các đại biểu tham dự Hội nghị cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của cuộc Tổng điều tra, cụ thể như sau:

 (1) Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Vụ DSLĐ):

- Giới thiệu, truyền đạt đầy đủ các nội dung Hội nghị. Hướng dẫn dễ hiểu và rõ ràng các nội dung nghiệp vụ.

- Nắm bắt được những bất cập (nếu có) về phân công trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp, giám sát viên các cấp trong quá trình kiểm tra và nghiệm thu số liệu để nghiên cứu hoàn chỉnh quy trình kiểm tra, nghiệm thu số liệu trực tuyến.

- Phân công công chức hỗ trợ các tỉnh trong quá trình tập huấn và sau tập huấn về các vấn đề nghiệp vụ.

- Kiểm soát thời gian và việc tham dự của các tỉnh trong quá trình diễn ra Hội nghị.

(2) Trung tâm tin học thống kê khu vực 1, khu vực 2:

- Giới thiệu, truyền đạt đầy đủ các nội dung về sử dụng Trang thông tin điều hành tác nghiệp cho công tác thiết lập mạng lưới thông tin điều tra: các chức năng và hướng dẫn cách thực hiện.

- Phối hợp với Vụ DSLĐ hỗ trợ các đại biểu tham dự Hội nghị các nội dung về công nghệ thông tin.

- Nắm bắt được những bất cập về các tính năng của Trang Web điều hành để tiếp tục hoàn thiện ngay sau khi kết thúc Hội nghị.

(3) Thành viên các Ban Chỉ đạo và các đại biểu cấp tỉnh:

- Nắm bắt đầy đủ các nội dung về công tác quản lý, lập Bảng kê hộ và thiết lập mạng lưới thông tin phục vụ Tổng điều tra.

- Trao đổi tích cực với Vụ DSLĐ và các Trung tâm tin học thống kê khu vực 1, khu vực 2 để giải đáp các khó khăn, vướng mắc về vấn đề nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình tập huấn.

- Tham gia tập huấn đầy đủ, đúng giờ.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 29 đến ngày 30/10/2018.

Số lần đọc: 2222
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan