Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
26.01.2015
Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thống kê năm 2015, sáng ngày 22/01/2015, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê chương trình Đại học, cao đẳng (trái ngành) từ 22/01 đến 31/01/2015. Dự Lễ Khai giảng có hơn 60 học viên đến từ các Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK), một số Cục Thống kê các tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK đã tham dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.
Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo lớp học

Với mục tiêu nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đây là lớp đào tạo quan trọng và bắt buộc đối với các công chức đang giữ và hưởng lương ngạch Thống kê viên, Thống kê viên Cao đẳng.

Tham gia giảng dạy là các giảng viên đến từ TCTK, Viện KHTK và Hội Thống kê Việt Nam. Chương trình học gồm 7 chuyên đề và các tiết thảo luận, ôn tập, kiểm tra cuối kì sẽ trang bị những kiến thức nghiệp vụ thống kê cho học viên.

Số lần đọc: 1081
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan