Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
02.04.2019
Đúng 7 giờ 30 phút ngày 01/4/2019, đồng loạt 12 phường, xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá đã tổ chức lễ ra quân thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Phường Vĩnh Lạc là một trong những phường trung tâm của thành phố Rạch Giá được chọn làm điểm tổ chức lễ ra quân và thực hiện điều tra mẫu tại hộ dân thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Lạc.
Lễ ra quân Tổng điều tra Dân số và nhà ở tại phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá

Đến tham dự có đồng chí Lê Thị Minh Phụng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh Kiên Giang năm 2019; đồng chí Trần Thanh Xuân – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở thành phố Rạch Giá năm 2019; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể và Ban lãnh đạo các khu phố của phường Vĩnh Lạc.

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 05 ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá đã chi đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các phòng, ban, ngành thành phố và phường, xã tập trung các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, nhân sự để bảo đảm Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Rạch Giá đạt yêu cầu về tiến độ, đúng thời gian, chất lượng thông tin đầy đủ và chính xác.

Thành phố Rạch Giá đã tổ chức vẽ sơ đồ nền tại 12 phường, xã; lập bảng kê 57 ngàn hộ dân với 232 ngàn nhân khẩu tại 414 địa bàn điều tra. Trong đó có 368 địa bàn toàn bộ và 46 địa bàn đặc thù. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Rạch Giá đã tổ chức tuyển chọn hơn 230 điều tra viên và tổ trưởng Tổ điều tra của 72 khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Yêu cầu đối với điều tra viên là những người có những kỹ năng phỏng vấn, khai thác thông tin từ hộ dân theo yếu cầu của phiếu điều tra; kỹ năng ghi nhận thông tin trên phiếu điều tra điện tử bằng thiết bị công nghệ thông tin, máy tính bảng và điện thoại thông minh nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Tổng điều tra lần này.

Qua việc lập bản kê, thành phố Rạch Giá có khoản trên 57 ngàn hộ dân, trong đó có trên 11% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc khmer cư ngụ ở xã Phi Thông, phường Vĩnh Lợi, Vĩnh Quang, Vĩnh Hiệp và phường Vĩnh Thông. Do đó, việc tuyển chọn các điều tra viên là người dân tộc, biết giao tiếp thông thạo cả tiếng kinh và tiếng khmer là một trong những lợi thế để giúp điều tra viên phỏng vấn, thu thập thông tin từ hộ dân một cách đầy đủ và chính xác.

Hiện nay, tất cả 230 điều tra viên thuộc 12 phường, xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá đã trực tiếp đến hộ dân thu thập thông tin để hoàn chỉnh phiếu điều tra mẫu và phiếu điều tra toàn bộ ghi bằng phiếu điều tra điện tử trên máy tính bảng và điện thoại thông minh cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Ảnh: Điều tra viên phường Vĩnh Lạc đang thu thập thông tin tại hộ dân ở khu phố 1:

Danh Hiệp

Số lần đọc: 1144
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan