Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
26.12.2014
Sáng ngày 22/12/2014, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức khai giảng Lớp Phân tích dự báo chuỗi thời gian. Tham dự Lễ khai giảng có TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục Trưởng TCTK, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, giảng viên Keesuk Kim - chuyên gia Hàn Quốc và 28 học viên đến từ các Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thống kê (TCTK), một số Cục Thống kê các tỉnh.
TS. Vũ Thanh Liêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc lớp học, TS. Vũ Thanh Liêm đã đánh giá rất cao những thành tích và đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Viện KHTK trong những năm qua; đồng thời động viên và yêu cầu các học viên tích cực học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để trở thành những hạt nhân của ngành Thống kê trong tương lai. Các học viên sau khi tiếp thu được những kiến thức cần truyền đạt lại, đào tạo lại cho những đồng nghiệp để góp phần đưa ngành Thống kê đạt với trình độ thế giới.

Đây là lớp học thứ 5 trong chương trình hợp tác “Những người bạn thế giới Hàn Quốc”, lớp học nhằm trang bị cho học viên: (1) lý thuyết cơ bản sử dụng trong mô hình chuỗi thời gian; (2) nghiên cứu các công cụ thống kê hỗ trợ sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian để mô tả, dự báo; (3) sử dụng các phương pháp phù hợp để đánh giá.

Số lần đọc: 840
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan