10.02.2015
Sáng ngày 09/02/2014, Cục thống kê tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015, tham dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Ghi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh, Chi cục thống kê các huyện, thị, thành phố (ảnh).

Hội nghị đã nghe đ/c Trần Thanh Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị Lê Khắc Ghi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thống kê, trong năm 2014 ngành đã đảm bảo tốt việc thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương; đồng thời phục vụ tốt nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng dùng tin. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 và sơ kết 3 năm thực hiện chế độ báo cáo thống kê giai đoạn 2012-2014; triển khai thực hiện đạt kết quả các cuộc tổng điều tra theo kế hoạch và theo yêu cầu của tỉnh.

Trong năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi nhấn mạnh ngành thống kê cần tập trung: tham mưu cho UBND tỉnh hệ thống hóa số liệu thống kê phục vụ việc xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; hệ thống các số liệu để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, gắn với xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong đó, cần thực hiện tính toán (GDP) theo phương pháp cũ để làm cơ sở so sánh các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội IX, gắn với thực hiện theo phương pháp mới để dự báo và đề ra kế hoạch 5 năm (2016-2020). Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo thống kê và chất lượng các cuộc thống kê điều tra…, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thống kê và các ngành, địa phương trong việc tổng hợp, thống kê và hệ thống hoá số liệu kinh tế - xã hội đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác và độ tin cậy cao nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các địa phương.

(Huỳnh Bích)

Số lần đọc: 1152
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan