Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
30.10.2017
Trong các ngày 25 đến 28 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Huế, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Xây dựng, Vốn đầu tư thực hiện và đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2017. Ông Phạm Quang Vinh, Phó tổng Cục trưởng, TCTK chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo phòng thống kê phụ trách nghiệp vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư; và các thống kê viên trực tiếp làm công tác thống kê Xây dựng đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các Cục.
Toàn cảnh hội nghị

Sau hơn 5 năm thực hiện phương án điều tra hoạt động xây dựng và phương án điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 17/QĐ-TCTK ngày 01/02/2012 và Quyết định số 277/QĐ-TCTK ngày 14/5/2012 của TCTK đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, cần được cải tiến và hoàn thiện. Các vấn đề gồm: (1) việc điều tra dàn mẫu (gồm doanh nghiệp, hộ dân cư và trang trại) hàng năm giữ ổn định trong 5 năm; (2) chỉ tiến hành rà soát lại hàng năm đã không phản ánh khách quan tình hình đầu tư của đối tượng kiểm tra và cách thức chọn mẫu còn bất cập ảnh hưởng đến số liệu suy rộng; (3) việc điều tra chi tiết từng dự án của doanh nghiệp đã gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với chu kỳ ngắn...

Từ thực tế đó, ngày 16/10/2017, Tổng cục trưởng TCTK đã ban hành Quyết định 1848/QĐ-TCTK về điều tra hoạt động xây dựng và Quyết định 1849/QĐ-TCTK  về điều tra vốn đầu tư thực hiện (Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) nhằm giải quyết những hạn chế nêu trên, đồng thời phù hợp với quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, TCTK đã giới thiệu: (1) nội dung 2 phương án mới về điều tra hoạt động xây dựng và điều tra vốn đầu tư thực hiện, đồng thời giới thiệu thêm về thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài; (2) thông báo kết quả rà soát số liệu giá trị sản xuất xây dựng và vốn đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2017.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến đối với các phương án điều tra, đồng thời lưu ý một số vấn đề trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác thống kê nhằm thực hiện các phương án điều tra đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. 

 

Số lần đọc: 745
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan