Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.08.2014
Thực hiện Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy, sáng ngày 26/08/2014, Tổng cục Thống kê phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công An) tổ chức Hội thảo Phương án điều tra người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2014 (tên cuộc điều tra đang được dự kiến). Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công An; đại biểu đại diện các cơ quan liên quan: Thanh tra Bộ Y tế; Cục Phòng chống HIV, Bộ Y tế; Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; và Lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường trình bày khái quát về cuộc điều tra, dự thảo Phương án điều tra, và dự thảo Bảng hỏi phục vụ cuộc điều tra. Đại tá Hoàng Anh Tuyên cung cấp một số thông tin liên quan cuộc điều tra, mục tiêu của Bộ Công An khi tiến hành cuộc điều tra này. Các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung góp ý vào các nội dung: (i) Tên cuộc điều tra; (ii) Đối tượng điều tra, đối tượng cung cấp thông tin; (iii) Chọn mẫu cho cuộc điều tra; (iv) Phương pháp thu thập thông tin và một số vấn đề khác.

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến đóng góp từ đại biểu, đặc biệt là kinh nghiệm khi thiết kế phương án điều tra, kinh nghiệm điều tra thực tế của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Công An, Bộ Y tế đối với cuộc điều tra được đánh giá là nhạy cảm và có tính chất phức tạp như cuộc điều tra này. Kết luận Hội thảo, Ông Đỗ Anh Kiếm đã cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp thu ý kiến và xem xét bổ sung hoàn thiện Phương án. Dự kiến cuộc điều tra sẽ tiến hành thu thập và tổng hợp số liệu vào cuối năm 2014.

V.A

 

 

Số lần đọc: 789
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan