Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.06.2014
Trong hai ngày 12-13/6/2014, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên 31 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc, Trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh, đại diện Khoa Thống kê Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Theo ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK thì Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 và tiếp theo là Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đặt ra yêu cầu cho ngành Thống kê nhiều nhiệm vụ về mọi mặt công tác, từ hệ thống chỉ tiêu đến môi trường pháp lý, phương pháp chế độ, nghiệp vụ thống kê, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế và các lĩnh vực công tác khác.

Để thực hiện Đề án và Chiến lược, trong Chương trình công tác năm 2014 đã xác định những nội dung trọng tâm của Ngành là đẩy mạnh việc thực hiện các hệ thống chỉ tiêu, đề án khắc phục chênh lệch số liệu, hoàn thiện các phương pháp thống kê.

Hội nghị này được tổ chức tại 02 miền. Miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5-6/6/2012 với sự tham gia của 32 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trường Trung cấp thống kê Đồng Nai.

Hội nghị tập trung vào tập huấn và phổ biến 06 nội dung chính sau:

Thứ nhất, khái quát tình hình triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và mô hình triển khai.

Thứ hai, phổ biến một số nội dung cơ bản của quy chế phổ biến thông tin thống kê của TCTK.

Thứ ba, giá cơ bản và tính giá trị sản xuất theo giá cơ bản.

Thứ tư, giới thiệu đề cương Đề án “Chuyển đổi quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Thứ năm, hệ thống chỉ số giá sử dụng trong tính các chỉ tiêu theo giá so sánh.

Thứ sáu, thu nhập bình quân đầu người một năm của xã.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK thay mặt Lãnh đạo TCTK đã giải đáp các ý kiến của đại biểu và tiếp thu các ý kiến góp ý về những nội dung trên để hoàn thiện các Dự thảo hoặc hướng dẫn thực hiện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng, TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, TCTK trình bày tại Hội nghị
Ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Thống kê Tổng hợp, TCTK trình bày tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Vụ trưởng, Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia, TCTK trình bày tại Hội nghị 
Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng, Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia trình bày tại Hội nghị 
Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng, Vụ Thống kê Giá, TCTK trình bày tại Hội nghị 
Ông Nguyễn Thế Quân, Phó Vụ trưởng, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường trình bày tại Hội nghị
 
Toàn cảnh Hội nghị

 

Số lần đọc: 932
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan