20.05.2014
Ngày 15 tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do UNDP tài trợ, Tổng cục Thống kê (TKTK) đã tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật Thống kê sửa đổi.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các thành viên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Thống kê sửa đổi; Đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; Đại diện các Viện Nghiên cứu của các Bộ, trường Cao Đẳng Thống kê và Khoa Thống kê Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội Thống kê Việt Nam.

Tại Hội thảo Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Liên, chuyên gia đánh giá độc lập, thay mặt cho Nhóm chuyên gia trong nước đã trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật Thống kê. Chuyên gia đã trình bày những đánh giá toàn diện về Luật thống kê theo phương pháp Dự báo tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật (RIA- Regulatory Impact Assessment). Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong dự thảo Luật Thống kê sửa đổi đã được cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận và được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến. Các thông tin đó đặc biệt có ích khi còn có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung của Dự thảo, cho dù có nhiều ý kiến thống nhất về tác động của Luật Thống kê.

Việc sửa đổi Luật Thống kê nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: (1) tăng cường vị trí, vai trò của hệ thống thống kê chính thức; (2) nâng cao hiệu lực, hiệu quả và giá trị pháp lý của số liệu thống kê/thông tin thống kê; (3) tăng cường công cụ quản lý nhà nước, công cụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động thống kê; (4) nâng cao dịch vụ thông tin, phân tích dự báo, công bố thông tin thông kê; (5) và tăng cường năng lực hoạt động của tổ chức thống kê (tập trung và phân tán), chức năng điều phối cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động thống kê.

Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện hơn dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật Thống kê. Đây là một bước đi quan trọng để giúp Quốc hội có đủ dữ liệu để đánh giá lợi ích và chi phí của các phương án đã đề xuất, góp phần đưa Luật Thống kê sửa đổi nhanh chóng đi vào thực tế.

Một số hình ảnh tại Hội thảo (Nguồn: Phóng viên tạp chí Con số và Sự kiện):

Ông Nguyễn Văn Liệu, PTCT TCTK, chủ trì Hội thảo

 

Th.S Nguyễn Quỳnh Liên, chuyên gia đánh giá độc lập, trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật Thống kê

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Số lần đọc: 1017
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan