Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
12.11.2013
Một nhóm các nhà lãnh đạo thế giới trước đây, các nhà nghiên cứu và các nhà kinh tế hàng đầu đã công bố Báo cáo tập trung giải quyết những thách thức dài hạn đối với thế giới.
 

Hiện tại cho tương lai lâu dài” tập trung vào việc tìm kiếm những gì cần phải được thực hiện để “giải quyết những thách thức dài hạn sẽ định hình tương lai của chúng ta”. Báo cáo do Chương trình Oxford Martin vì các thế hệ tương lai xuất bản, trong đó có những nhân vật có ảnh hưởng lớn như cựu Tổng giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy; cựu Tổng thống Chile, bà Michelle Bachelet; người đoạt giải Nobel Kinh tế, ông Amartya Sen; cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Jean-Claude Trichet; và Chủ tịch đương nhiệm của Viện hàn lâm Anh, Nicholas Stern.

Báo cáo đã xác định “bảy xu thế lớn” đang định hướng những thay đổi dài hạn như xã hội già hóa, đô thị hóa, thất nghiệp, mất an ninh tài nguyên, gánh nặng bệnh tật và cuộc cách mạng công nghệ thông tin truyền thông. Từ những thay đổi về dài hạn này, có năm loại thách thức được xem xét trong Báo cáo với các tiêu đề là Xã hội, Tài nguyên, Y tế, Địa chính trị, và Chính phủ.

Một trong số những giải pháp kiến nghị của Chương trình tập trung để giải quyết những thách thức này là thành lập tổ chức thống kê thế giới (Worldstat), một tổ chức chuyên môn có nhiệm vụ nâng cao độ tin cậy và sự sẵn có của số liệu thống kê thế giới. Báo cáo chỉ ra “Thống kê làm cơ sở nền tảng cho hầu hết các quyết định quan trọng của chính phủ và các quyết định kinh doanh, nhưng vẫn có những câu hỏi chính đáng về tính hợp pháp của những con số mà chúng ta tin cậy" . Đề xuất Worldstat trong số những các đề xuất khác, có thể thiết lập tiêu chuẩn thỏa thuận về việc tích lũy dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khuyến nghị trong Nhiệm vụ năm 2009 về đo lường thành quả kinh tế và tiến bộ xã hội.

Cùng với Worldstat, báo cáo cũng khuyến nghị  xây dựng một chỉ số để đo lường sự tác động lâu dài bằng sự theo dõi mức độ hiệu quả của các quốc gia và tổ chức quốc tế đối với các vấn đề dài hạn. Một khuyến nghị nữa là xây dựng dữ liệu mở trên cơ sở các sáng kiến ​​về Nền tảng Chính phủ mở (Open Government Platform ) để tối ưu hóa sự tham gia và sự minh bạch.

Hetan Shah , giám đốc điều hành của RSS cho biết: “rất mừng vì có một báo cáo nghiên cứu về tương lai lâu dài. Chúng tôi đồng ý là cần phải tăng cường dữ liệu ở cấp độ toàn cầu. Cho dù khuyến nghị thành lập một tổ chức toàn cầu mới có khả thi hay không, thì bằng việc đầu tư cho thống kê ở cấp quốc gia và quốc tế nhiều thành tựu có thể đạt được, như là một phần của việc giải quyết Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc sau năm 2015.”

NTH
http://www.statslife.org.uk/
Nguồn: Global strategy group recommend creation of a World Stat organisation

 

Số lần đọc: 938
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan