Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.11.2013
Thực hiện QĐ số 1207/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Đoàn công tác Liên ngành do ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Thống kê quốc gia Canada từ ngày 16 - 24/11/2013.

Các thành viên trong đoàn công tác Liên ngành, gồm: ông Trần Duy Phú, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện Khoa học Thống kê; ông Hoàng Vũ Dũng, Phó trưởng phòng, Phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức, biên chế, Bộ Nội vụ; ông Dương Minh Thành, Vụ kinh tế, Văn phòng Quốc hội; bà Dương Thị Kim Nhung, Phó vụ trưởng, Vụ Phương pháp Chế độ & Công nghệ Thông tin; ông Nguyễn Văn Thuỵ, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; bà Vũ Thị Thanh Huyền, Vụ Thống kê Nước ngoài & Hợp tác Quốc tế.

Mục tiêu của chuyến công tác này sẽ góp phần vào việc cải thiện công tác điều phối liên ngành. Mục tiêu cụ thể là: i) Nghiên cứu kinh nghiệm của Canada, đặc biệt là Cơ quan Thống kê quốc gia Canada (StatCan) về cách thức tổ chức và phối hợp giữa các Bộ, ngành trong hoạt động thống kê, tập trung vào vai trò và chức năng của Hội đồng Thống kê Quốc gia trong việc định hướng, điều phối và phát triển thống kê; ii) Tìm hiểu mô hình Hội đồng Thống kê Quốc gia phù hợp đối với Thống kê Việt Nam, tiến tới thành lập Hội đồng Điều phối thống kê Quốc gia hay Hội đồng Tư vấn thống kê Quốc gia.

Để đạt được mục tiêu trên, đoàn công tác sẽ làm việc với các nội dung chính sau: Cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các nhóm, đơn vị của StatCan; cấu trúc và nội dung chính của Luật Thống kê; công cụ điều phối thống kê liên ngành; hình thành và hoạt động của Hội đồng Thống kê Quốc gia; chính sách cung cấp thông tin áp dụng cho những người dùng tin khác; cơ chế phối hợp với Ngân hàng nhà nước.

Một số hình ảnh về ngày làm việc đầu tiên của Đoàn công tác Liên ngành tại StatCan

Một số hình ảnh về ngày làm việc đầu tiên của Đoàn công tác Liên ngành tại StatCan

 

 

Đoàn Dũng

Số lần đọc: 832
Viện Khoa Học Thống Kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan