Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
15.03.2019
Chiều 13-3, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS&NO) Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước về TĐTDS&NO năm 2019; đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu tỉnh Kiên Giang (ảnh).

Để TĐTDS&NO vào ngày 1-4-2019, Ban Chỉ đạo TĐTDS&NO Trung ương chuẩn bị các nội dung: Nghiệp vụ điều tra và hạ tầng công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thực hiện kế hoạch điều tra riêng về điều tra số nhân khẩu trong phạm vi quản lý… Theo đó, Ban Chỉ đạo TĐTDS&NO Trung ương hoàn thiện 2 loại phiếu tổng điều tra: Phiếu điều tra gồm 22 câu hỏi (sử dụng toàn bộ để hỏi dân số) và phiếu điều tra mẫu gồm 65 câu hỏi (sử dụng để bổ sung thông tin phiếu điều tra toàn bộ tại các hộ mẫu được chọn). Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào điều tra được chuẩn bị và tận dụng triệt để. Trong đó, chương trình điều tra trực tuyến được xây dựng để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở trên internet. Sau khi đăng ký tự cung cấp thông tin, hộ dân được cung cấp tên và mật khẩu qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại di động vào ngày 31-3-2019 để thực hiện cung cấp thông tin điều tra.

 

Tại Kiên Giang, chương trình tuyên truyền TĐTDS&NO năm 2019 (giai đoạn 2) gồm nhiều hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cấp tỉnh, huyện, thành phố, truyền thanh cơ sở; băng rôn, áp phích, logo; xe diễu hành, cổ động, lễ ra quân trong toàn tỉnh… Qua đó, cung cấp rõ thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, thời điểm, kế hoạch tiến hành tổng điều tra, trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc TĐTDS&NO. Việc tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình khi cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan thống kê nhà nước thực hiện thành công cuộc tổng điều tra. Đồng thời, người dân có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân tham gia điều tra. Thời điểm tuyên truyền trước và trong thời điểm tiến hành điều tra, từ tháng 3 đến 4-2019.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương đối với công tác tổng điều tra. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, ban, ngành điều tra phải đảm bảo chất lượng, chính xác, nhanh gọn, an toàn, tuyệt đối bảo mật, lưu trữ, xử lý số liệu và tiết kiệm, hiệu quả. Công tác tuyên truyền điều tra cần phong phú, đa dạng, huy động toàn thể nhân dân tích cực tham gia để đạt hiệu quả cao nhất…  

Xem thêm:

http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/kien-giang-to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-chuan-bi-cho-cuoc-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-443183.html

Trúc Khoa

Số lần đọc: 1034
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan