Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
11.05.2016
Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946-6/5/2016) và 40 năm thành lập Ngành Thống kê tỉnh Kiên Giang (8/5/1976-8/5/2016). Ông Lê Khắc Ghi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đến dự.
Ông Lê Khắc Ghi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê tỉnh Kiên Giang.

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Ngành Thống kê Kiên Giang luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hoàn thành nhiều bộ số liệu về tình hình kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu việc phục vụ đánh giá, xây dựng và hoạch định các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội từng giai đoạn. Các sản phẩm thông tin thống kê như báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, niên giám thống kê, kết quả các cuộc điều tra và các dãy số liệu thống kê nhiều năm do Ngành Thống kê biên soạn, công bố trở thành nguồn thông tin quan trọng sử dụng thông tin thống kê.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Ngành Thống kê tỉnh trong 40 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong giai đoạn tiếp theo, Ngành Thống kê tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực đổi mới nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thống kê với chất lượng ngày càng cao cho Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; Ngành cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và của Tổng cục Thống kê, chủ động trong việc tổ chức thu thập và tổng hợp, phân tích, phổ biến thông tin thống kê, bảo đảm tính trung thực, khách quan, tính dự báo, nâng cao chất lượng, nội dung thông tin nhằm cung cấp kịp thời, hiệu quả thông tin thống kê phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập, phối hợp đồng bộ, hiệu quả với các cấp, ngành chức năng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành Thống kê, nhất là các cuộc điều tra, tổng điều tra…

Dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân Ngành Thống kê tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê giai đoạn 2011-2016 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 5 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam”.

Kim Thư

Số lần đọc: 3025
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan