21.06.2018
Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức “Hội thảo các chỉ tiêu thống kê dân số trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDG)”. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; đại diện các Bộ, Ban ngành có liên quan; đại diện một số tổ chức quốc tế; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe TCTK trình bày: (1) Báo cáo cập nhật dự thảo danh mục các chỉ tiêu thống kê V-SDG bao gồm cả các chỉ tiêu thống kê dân số đề xuất trong V-SDG; (2) Báo cáo thông tin dữ liệu đặc tả của các chỉ tiêu thống kê dân số trong V-SDG.

Thực trạng các chỉ tiêu liên quan đến dân số cho thấy: Khung toàn cầu có 38 chỉ tiêu, 28 chỉ tiêu khả thi, 10 chỉ tiêu khó áp dụng, 23 chỉ tiêu sẵn có, 15 chỉ tiêu chưa có. Dự kiến, có 60 chỉ tiêu liên quan đến dân số trong danh mục 354 chỉ tiêu của V-SDG.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận về 9 chỉ tiêu dân số trong V-SDG chưa được chuẩn hóa. Dựa vào các góp ý thảo luận, TCTK sẽ hoàn thiện Dự thảo danh mục; xây dựng nội dung chỉ tiêu; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo đến đời sống kinh tế, xã hội, hệ thống thống kê hiện hành (RIA); tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá khả năng biên soạn của từng chỉ tiêu đến từng phân tổ.

Theo kế hoạch đề ra, trong thời gian tới TCTK sẽ tổ chức một số cuộc Hội thảo kỹ thuật và tham vấn về các chỉ tiêu SDG. Sau khi xin ý kiến chính thức Bộ ngành, đăng báo xin ý kiến, cuối năm 2018 TCTK sẽ giải trình, thẩm định và trình Bộ trưởng bản Dự thảo hoàn thiện.

Số lần đọc: 597
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan