14.12.2018
Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (BKHĐT) tổ chức Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự và chủ trì Hội nghị có ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng BKHĐT; ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK). Các đại biểu tham dự gồm lãnh đạo các Bộ, ngành; cơ quan Trung ương. Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác thống kê và lãnh đạo Phòng thống kê của Bộ, ngành; đại diện đơn vị làm công tác thống kê của một số cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Lãnh đạo TCTK, lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK và Cục trưởng Cục Thống kê 63 tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014 – 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Kết quả của Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố, phát triển Hệ thống thống kê nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ngành thống kê, những quyết sách xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước đều có sự đóng góp rất lớn của ngành Thống kê. Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý với quan điểm thống kê bộ, ngành là bộ phận cấu thành quan trọng của Hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê của các bộ, ngành cùng với thông tin của hệ thống thống kê tập trung là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế-xã hội cả nước và của từng ngành, từng lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quản lý, điều hành của các bộ, ngành và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin khác trong và ngoài nước. Hội nghị cần tập trung mục tiêu đánh giá Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kiểm điểm việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về tổ chức thống kê bộ, ngành, những Quyết định của Luật Thống kê và những nhiệm vụ khác được giao. Phó Thủ tướng kỳ vọng tại Hội nghị sẽ có nhiều kiến nghị, giải pháp cụ thể hữu ích được đề xuất nhằm phục vụ tốt hơn công tác thống kê bộ, ngành.

Hội nghị được nghe ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo tổng kết công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014-2018 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo. Trong 5 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và thống kê bộ, ngành đã tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ 2014-2018: Tiếp tục hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ, củng cố ổn định tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành chủ quản, các cơ quan Nhà nước và tổ chức, cá nhân khác. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác của thống kê bộ, ngành trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các Đề án lớn của Ngành, tập trung hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ, tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê phục vụ kịp thời, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đảm nhận ngày một tốt hơn vai trò là kênh thông tin quan trọng trong hệ thống thông tin thống kê nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Sau Báo cáo tổng kết là các bài phát biểu, tham luận về cơ chế làm việc, chia sẻ thông tin với TCTK của lãnh đạo, chuyên viên đến từ: Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục thuế, Ủy ban Dân tộc, Bộ Công thương, Bộ Y tế. Cũng tại Hội nghị, có 11 tập thể, 09 cá nhân làm công tác thống kê thuộc các bộ, ngành đã có thành tích trong việc phối hợp, hợp tác xây dựng và phát triển ngành Thống kê được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng BKHĐT.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo tổng kết công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014-2018 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 3195
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan