Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.11.2013
Trong bốn ngày từ 29 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2013, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê Việt Nam do bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK), dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Cơ quan thống kê Cộng hòa Séc (CZSO).

Trong chuyến thăm và làm việc lần này tại CZSO, đoàn công tác của TCTK bao gồm: Bà Trần Thị Hằng, Phó tổng cục trưởng TCTK, trưởng đoàn; Ông Đỗ Xuân Hải, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KHĐT; Bà Trần Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng Kế hoạch và Thống kê, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Tư pháp; Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ PPCĐ & CNTT, TCTK; Ông Bùi Phước Hải, Cục trưởng Cục TK Bình Định, TCTK; Ông Nguyễn Xuân Thi, Cục trưởng Cục TK Binh Thuận, TCTK; Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục TK Hà Tĩnh, TCTK; Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Phó vụ trưởng Vụ TKNN&HTQT, TCTK.

Trong các buổi làm việc về phía CZSO có sự tham dự của: Ông Stanislav Drápal, Phó chủ tịch; Ông Edvard Outrata, Nguyên chủ tịch; Ông Egor Sidorov, Chánh Văn phòng Chủ tịch; Bà Hana Šlégrová, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Ông František Konečný, Trưởng bộ phận Phương pháp luận và bộ phận Đăng ký; Bà Petra Kuncová, Vụ trưởng Vụ Dịch vụ Thông tin; Ông Jiří Ročovský, Cục trưởng Cơ quan Thống kê Thủ đô Prague và các chuyên gia khác thuộc các lĩnh vực có liên quan.

Nội dung chính của đoàn công tác của TCTK tại CZSO gồm: (1) TCTK giới thiệu tóm tắt cơ cấu tổ chức và mục đích của chuyến thăm; (2) Tổng quan về CZSO, cơ cấu tổ chức, vài trò và nhiệm vụ của các phòng ban của CZSO; (3) Thảo luận về tổ chức/cơ quan giám sát hoạt động thống kê; (4) Thảo luận chi tiết về Hội đồng Thống kê Quốc gia (NSC) (cách thức thành lập, chức năng nhiệm vụ, tổ chức và cơ chế hoạt động, thành viên, kinh phí hoạt động, kinh nghiệm thực hiện trong các thời kỳ, những khó khăn, thách thức, và giải pháp khắc phục, …); (5) Thảo luận về Luật Thống kê (tập trung vào cấu trúc, nội dung của Luật Thống kê, mô hình điều phối thống kê liên ngành hoặc NSC); (6) Chính sách cung cấp thông tin, công bố thông tin trên internet của CZSO, cung cấp dịch vụ thông tin cho người dùng tin; (7) Tổng quan về Hệ thống Thống kê Quốc gia, hệ thống thu thập thông tin thống kê, xử lý, phân tích và phổ biến thông tin; (8) Kinh nghiệm của CZSO trong điều phối thống kê, chia sẻ thông tin, gồm chức năng, nhiệm vụ và vai trò điều phối trong hoạt động điều phối thống kê; cơ chế điều phối/chia sẻ thông tin giữa Cơ quan Thống kê Quốc gia và các bộ ngành; (9) Làm việc với đại diện cơ quan thống kê vùng trong hệ thống Thống kê Quốc gia ở thủ đô Praha.

Chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn công tác TCTK tại CZSO có ý nghĩa quan trọng, đặt nền tảng cho việc nghiên cứu thành lập Hội đồng Thống kê quốc gia cho Hệ thống Thống kê Việt Nam trong tương lai. Đồng thời cũng góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa Cơ quan thống kê hai nước trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của đoàn công tác TCTK tại CZSO:

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Số lần đọc: 1022
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan