Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.11.2014
Sáng ngày 6/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo về Dự thảo Quy trình đánh giá chất lượng số liệu GDP của Việt Nam theo Khung đánh giá chất lượng dữ liệu của WorldBank. TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo. Đại biểu tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia và đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Khung đánh giá chất lượng dữ liệu (viết tắt tiếng Anh là DQAF) do Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) xây dựng và đã được một số quốc gia áp dụng để đánh giá chất lượng dữ liệu thống kê của quốc gia mình. Trên cơ sở Khung DQAF nói trên, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã nghiên cứu, dự thảo Quy trình đánh giá chất lượng số liệu thống kê của Việt Nam và tiến hành thử nghiệm đánh giá chất lượng số liệu GDP. Đây có thể coi là một nghiên cứu ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn lớn, giúp kiểm soát chất lượng số liệu thống kê theo tiêu chuẩn và công cụ quốc tế.

Quy trình đánh giá chất lượng số liệu thống kê của Việt Nam (dự thảo) bao gồm 8 bước: (1) Xác định nhóm đánh giá; (2) Phát triển cách tiếp cận tổng quát và công cụ đánh giá; (3) Nhận thức các chỉ tiêu bao gồm trong đánh giá; (4) Thu thập thông tin; (5) Duy trì các buổi làm việc xem xét đánh giá các chỉ tiêu; (6) Duy trì các buổi làm việc với các đơn vị thực hiện để xem xét đánh giá các chỉ tiêu; (7) Chuẩn bị báo cáo đánh giá; (8) Hành động tiếp theo. Đặc biệt bằng việc sử dụng hai công cụ chính là đánh giá định tính và đánh giá định lượng, các thành viên trong nhóm chuyên gia phối hợp cùng với Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia đã tiến hành thử nghiệm đánh giá chất lượng chỉ tiêu GDP một cách độc lập. Kết quả đánh giá thử nghiệm cho thấy chất lượng số liệu GDP của nước ta đạt mức trung bình khá (76/100 điểm). Đa số đại biểu đánh giá cao nghiên cứu của Viện KHTK. Mặc dù trong khuôn khổ thử nghiệm, nhưng kết quả đánh giá tương đối phù hợp. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Quy trình cần rõ ràng, cụ thể hơn nữa và mở rộng các đối tượng tham gia đánh giá đại diện cho các bên sản xuất, cung cấp, sử dụng số liệu GDP.

Kết thúc Hội thảo, TS Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đánh giá cao nghiên cứu của Viện KHTK và đề nghị Viện KHTK tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý trong buổi Hội thảo này để hoàn thiện Quy trình và tiếp tục thử nghiệm, trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.

Số lần đọc: 801
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan