05.12.2016
Ngày 01 tháng 12 năm 2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện của các Bộ, ngành là thành viên tổ công tác liên ngành về GDDS gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì Hội thảo

Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan điều phối quốc gia về GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã chủ động xâ dựng kế hoạch và tổ chức họp với các Bộ, ngành để tổng kết các công việc đã thực   hiện trong năm, đồng thời triển khai kế hoạch các công việc trọng tâm trong năm tới.

Tại Hội thảo, ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Điều phối viên Quốc gia về GDDS, đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Những kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 được xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015 và các văn bản quy phạm phâp luật liên quan nhằm đảm bảo Luật Thống kê sớm đi vào thực tiễn; Đẩy mạnh chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, Đề án đổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu GRDP, Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành. Thực hiện thu thập, tính toán và công bố các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành và các chỉ tiêu liên quan đến e-GDDS/SDDS; Tăng cường phổ biến thông tin rộng rãi, kịp thời, các Bộ, ngành ban hành và thực hiện nghiêm túc Lịch phổ biến thông tin thống kê theo quy định của Luật Thống kê; Biên soạn và phổ biến các mục số liệu đáp ứng yêu cầu về phạm vi, tần suất và thời gian phổ biến theo quy định của e-GDDS, từng bước tiếp cận SDDS theo lộ trình đã xây dựng; Tăng cường phối hợp thường xuyên giữa TCTK và các Bộ ngành trong thực hiện e-GDDS và thực hiện lộ trình tham gia SDDS; Bổ sung, cập nhật đầy đủ các bảng metadata đảm bảo nội dung và thời gian quy định và các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê...

Đại diện các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc TCTK đã tham gia thảo luận, đánh giá thực trạng, đề xuất kế hoạch, biện pháp và góp ý bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống GDDS của Việt Nam ngày một tốt hơn. 

Kết luận Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc của các Bộ, ngành với TCTK. Các đại biểu tham dự đều nhất trí với nội dung Báo cáo, đồng thời yêu cầu Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu nhằm có những giải pháp tốt hơn trong cơ chế phối hợp những nằm tiếp theo. Các Bộ, ngành cũng cần rà soát lại nội dung trong phần phụ lục, metadata của báo cáo để chủ động điều chỉnh, cập nhật hoàn thiện đầy đủ hơn trước. Trong năm 2017, TCTK và các Bộ, ngành nên tổ chức thêm các cuộc họp trao đổi công việc cụ thể, trực tiếp hơn. Cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý để TCTK chính thức tiếp tục là cơ quan điều phối quốc gia về GDDS.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

 

Số lần đọc: 1050
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan