Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.10.2016
Sáng ngày 21/10/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, phổ biến Luật Thống kê 2015. Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị, cùng tham dự có ông Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Thanh Liêm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết Luật Thống kê 2015 ra đời thay thế Luật Thống kê 2003 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bổ sung quy định về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng thông tin thống kê, việc triển khai Luật Thống kê 2015 cũng nhằm giới thiệu rõ hơn các nội dung chủ yếu và các văn bản có liên quan đối với các đối tượng, đồng thời giải đáp những vướng mắc khi thi hành Luật và các văn bản liên quan tạo điều kiện đưa Luật Thống kê đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Dương Thị Kim Nhung - Phó Vụ trưởng, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin trình bày những đổi mới chủ yếu của Luật Thống kê 2015, hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Thanh tra, Tổng cục Thống kê trình bày nội dung của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và các địa phương cần chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thống kê năm 2015 để sớm đưa Luật vào cuộc sống; nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương, các đối tượng sử dụng thông tin thống kê, nhất là đội ngũ làm công tác thống kê về vị trí, vai trò của công tác thống kê; thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác thống kê; Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các cơ quan có liên quan phối hợp tốt với Cục Thống kê triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thống kê đảm bảo đi vào cuộc sống; nâng lên vai trò, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác thống kê, người cung cấp thông tin thống kê và khai thác có hiệu quả thông tin thống kê phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương./.

Mai Thảo

Số lần đọc: 1253
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan