Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.03.2014
Trong các ngày 4-5/3/2014 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội thảo với Chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về các nội dung chủ yếu của Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) và tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng (SDDS) của IMF.

Tham dự Hội thảo có Vụ Thống kê Tổng hợp, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê, cán bộ phụ trách GDDS của một số Bộ, ngành.

Sau phát biểu khai mạc của ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Hội thảo đã nghe bà Yin-Fun Lum và ông Jisung Moon, các chuyên gia Phòng Phổ biến và Rà soát Dữ liệu Vụ Thống kê của IMF, trình bày khái quát về các nội dung: (1) Tổng quan các sáng kiến về chuẩn mực dữ liệu của IMF; (2) Chuẩn phổ biến dữ liệu riêng: Xây dựng Trang dữ liệu quốc gia tóm tắt (NSDP) và Lịch công bố thông báo trước (ARC); (3) Khuôn khổ đánh giá chất lượng dữ liệu (DQAF); (4) Hệ thống truyền thông tin tích hợp (ICS).

Hội thảo đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và giải đáp của các chuyên gia đến từ IMF về bốn nội dung nêu trên. Kết thúc hội thảo, ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, cảm ơn sự truyền đạt nhiệt tình của các chuyên gia IMF và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự. Sau Hội thảo này, các chuyên gia IMF sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục.

Số lần đọc: 969
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan