Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
13.01.2014
Trong 2 ngày 9 – 10/1/2014, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn khóa 27, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; bà Trần Thị Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và 109 đại biểu đại diện cho Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn cơ quan TCTK.

Tại Đại hội, ông Trần Đăng Long, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCTK, đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác khóa 26 (nhiệm kỳ 2010 – 2013) và phương hướng nhiệm vụ công tác khóa 27 (nhiệm kỳ 2013 – 2018). Báo cáo nêu ra những thành tích đã đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nêu lên phương hướng nhiệm vụ công tác và các biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đại biểu đại diện Công đoàn các đơn vị thuộc cơ quan TCTK đã đóng góp ý kiến tham luận bổ sung nhằm hoàn thiện Báo cáo của Công đoàn cơ quan TCTK.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới bao gồm 15 thành viên và thông qua nghị quyết Đai hội. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Ông Trần Đăng Long, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan TCTK, trình bày Báo cáo Tổng kết công tác khóa 26 và phương hướng nhiệm vụ công tác khóa 27

Bà Trần Thị Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Đại hội
Tổng cục trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn khóa 27 

Toàn cảnh Đại hội

 

Số lần đọc: 1061
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan