13.09.2017
Ngày 7 tháng 9 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức “Hội thảo trưng cầu ý kiến về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự có ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện 21 Cục Thống kê tỉnh, thành phố phía Bắc; đại diện các tổ chức quốc tế; đại diện các Bộ, Ban ngành, viện nghiên cứu và trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT.
Đoàn chủ tọa điều hành Hội thảo

Đây là Hội thảo lần 2 trưng cầu ý kiến tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, Hội thảo lần thứ nhất được tổ chức ngày 18/8/2017 tại Khánh Hòa lấy ý kiến tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở (TĐTDS) được tiến hành theo chu kỳ 10 năm vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 các năm có số tận cùng là 9. Năm 2019 sẽ là lần thứ 5 tiến hành cuộc Tổng điều tra này.

TĐTDS 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản và chi tiết về dân số và nhà ở nước ta, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Kết quả Tổng điều tra sẽ cung cấp số liệu về quy mô dân số chi tiết của toàn quốc 10 năm sau TĐTDS 2009; bổ sung kho dữ liệu dân số và nhà ở của Nhà nước, Chính phủ và từng địa phương nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, phục vụ yêu cầu so sánh quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu lần lượt được nghe trình bày Dự thảo Kế hoạch hoạt động TĐTDS 2019; Dự kiến Nội dung thu thập trong TĐTDS 2019; Bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện TĐTDS 2009 của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái; Bài học kinh nghiệm thực hiện Điều tra thí điểm lao động việc làm áp dụng máy tính bảng năm 2017 của Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

Tại Hội thảo, TCTK trình bày các bước cải tiến trong quá trình tổ chức Tổng điều tra, như: Lấy danh mục hành chính dưới cấp xã làm địa bàn điều tra, chỉ vẽ sơ đồ nền mà không vẽ sơ đồ địa bàn điều tra; Lập bảng kê được tiến hành theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 làm việc với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để  nhận danh sách các hộ đang cư trú tại địa bàn điều tra, giai đoạn 2 triển khai rà soát danh sách hộ của giai đoạn 1; Tổ chức triển khai điều tra thực tế tại địa bàn theo hình thức sử dụng thiết bị cầm tay hoặc máy tính bảng là chủ yếu kết hợp với điều tra theo phương pháp truyền thống ở những địa bàn không có khả năng điều tra được theo hình thức trên. Trong đó tổ chức triển khai theo 03 phương án có thể được lựa chọn trong phương pháp thu thập thông tin.

Có 02 loại phiếu trong TĐTDS 2019: Phiếu điều tra toàn bộ (Phiếu ngắn) và Phiếu điều tra mẫu (Phiếu dài). Dự kiến các nội dung thu thập trong TĐTDS 2019: Thông tin thống kê về nhân khẩu học truyền thống; Thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư; Thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh: “Vụ Thống kê Dân số và Lao động tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội thảo để trình lãnh đạo Tổng cục Thống kê phướng án triển khai cuộc Tổng điều tra một cách hiểu quả nhất. Từ nay cho đến thời điểm Tổng điều tra, Bộ kế hoạch và Đầu tư (TCTK) phải làm tốt công tác chuẩn bị cuộc Tổng điều tra, tập trung vào các nội dung: Xây dựng phương án, xác định nội dung, chỉ tiêu điều tra, thiết kế phiếu và tài liệu điều tra; nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin – truyền thông trong thu thập, xử lý và công bố thông tin; tổ chức điều tra thí điểm điều tra tổng duyệt và hoàn thiện nội dung và quy trình điều tra; tuyển chọn và tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp; bảo đảm hậu cần và hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông để chuẩn bị, thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và công bố thông tin; dự trù kinh phí Tổng điều tra”.

Hội thảo làm việc trong cả ngày với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương. Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều đóng góp tích cực, đây sẽ là cơ sở để TCTK tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo kế hoạch hoạt động, phiếu, sổ tay, phương án, quy trình tiến hành điều tra, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong TĐTDS 2019.

Số lần đọc: 2081
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan