Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
16.07.2014
Nhận lời mời của Viện trưởng Viện Thống kê Vương quốc Campuchia[1], Tổng cục trưởng TCTK đã cử Đoàn công tác của TCTK đến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 13-20/7/2014. Đoàn công tác, gồm 05 thành viên do ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn. Mục đích chính của chuyến công tác này là chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế Chiến lược phát triển Thống kê, Chính sách phổ biến thông tin thống kê, kỹ thuật ước lượng khu vực nhỏ và chương trình hợp tác trong tương lai giữa 02 cơ quan.

Đoàn công tác của TCTK sẽ làm việc tại Phnom Penh trong 03 ngày (từ 14-16/7/2014), các ngày còn lại, Đoàn công tác sẽ làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Siem Reap, cách thủ đô Phnong Pemh trên 300 km.

Hệ thống hành chính Campuchia được tổ chức theo 04 cấp như Việt Nam bao gồm cấp Trung ương, cấp tỉnh/thành phố (21 tỉnh, 04 thành phố) trực thuộc Trung ương, cấp huyện/quận (171 huyện/quận), cấp xã/phường. Hệ thống thống kê Campuchia được tổ chức theo mô hình phân tán, bao gồm: (1) Viện Thống kê quốc gia (tương đương Tổng cục Thống kê của Việt Nam); (2) Thống kê tỉnh/thành phố (tương đương Cục Thông kê cấp tỉnh của Việt Nam) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý; (3) Thống kê Bộ, ngành.

Viện Thống kê quốc gia (NIS) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vương quốc Campuchia được tổ chức thành 08 đơn vị cấp Vụ, gồm: Vụ TK Kinh tế; Vụ TK Xã hội; Vu Điều tra và Tổng điều tra; Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Tiêu chuẩn và phân tích; Vụ Tài khoản quốc gia; Vụ TK Địa phương (đơn vị mới được thành lập).

Hội đồng Thống kê quốc gia được thành lập theo Điều 22, Luật Thống kê (2005), là tổ chức tư vấn cho Bộ trưởng về chính sách và các ưu tiên thống kê. Hội đồng gồm 19 thành viên, do Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác

Số lần đọc: 938
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan