10.10.2017
Ngày 9 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố số liệu chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Tham dự buổi Họp báo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương chủ trì buổi Họp báo; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Cùng tham dự buổi Họp báo còn có thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Thành viên tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương; Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Thống kê Nông nghiệp của một số Cục Thống kê; đại diện các Bộ, ngành và các cơ quan thông tấn báo chí đã tới dự và đưa tin.
Toàn cảnh buổi Họp báo

Mục tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông dân, nông nghiệp và nông thôn phục vụ việc đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung thông tin thu thập bao gồm: Thông tin đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn; tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và nội dung được giao trong Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin thu thập đã được phản ánh thực trạng và động thái kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 5 năm 2011-2016 với những thành tựu cơ bản: Một là, kinh tế nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng; Hai là, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; Ba là, an sinh xã hội được bảo đảm, có những mặt được cải thiện.

Bên cạnh những thành tựu, tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và bất cập. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, sản xuất nhỏ vẫn phổ biến. Đời sống một bộ phận dân cư, nhất là đồng bào vùng núi, rẻo cao, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, thiếu thốn.

Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ và các cấp, các ngành, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành tựu đạt được trong hơn 30 năm đổi mới nói chung và 5 năm 2011-2016 nói riêng sẽ được phát huy; khó khăn, thách thức đang tồn tại sẽ được xử lý, khắc phục, đưa nông thôn, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Trong khuôn khổ buổi Họp báo, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương thông báo kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; ông Cao Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học và Thống kê khu vực I, TCTK giới thiệu công cụ khai thác dữ liệu trực tuyến kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Đại diện các báo, đài đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Tất cả các câu hỏi đều được thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, thành viên tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương giải đáp thỏa đáng.

Số lần đọc: 1021
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan