Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.09.2017
Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Cục Kinh tế Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Thái Lan về một số vấn đề liên quan đến chỉ số sản xuất công nghiệp. Vụ Thống kê Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác Quốc tế tiếp và làm việc với Đoàn công tác.
Đoàn đón tiếp Tổng cục Thống kê

Hai bên tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung: Các cuộc điều tra tháng, quy trình tính toán, phương pháp thu thập và phân tích chỉ số sản xuất công nghiệp. TCTK đã chia sẻ kinh nghiệm thu thập thông tin, cách tính chỉ số IIP thông qua bảng hỏi điều tra công nghiệp hàng tháng, báo cáo IIP Việt Nam năm 2017, IIP ngành công nghiệp Việt Nam các tháng, số liệu xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II, III năm 2017. Đoàn công tác Thái Lan đánh giá cao kinh nghiệm của TCTK trong hoạt động thống kê công nghiệp. Chuyến công tác thành công lần này sẽ giúp cho sự hợp tác giữa cơ quan hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Số lần đọc: 735
Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan