Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.03.2015
Trong các ngày 16 – 21/03/2015, Đoàn cơ quan thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê (TCTK) theo chương trình hợp tác song phương giữa hai cơ quan.Thành phần Đoàn thống kê Hàn Quốc gồm: ông Namduk Heo, Tổng vụ trưởng Điều phối và Kế hoạch, làm trưởng Đoàn; ông Namhoon Kim, Vụ trưởng Kế hoạch Ngân sách; ông Donghoon Lee, Phó Vụ trưởng Quản lý sáng tạo; ông Sean Oh, Phó Vụ trưởng Chính sách Thống kê; ông Myongdong Son, Phó Vụ trưởng Chính sách số liệu hành chính; ông Youngsoo Lee, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế.

TCTK đã có buổi đón tiếp Đoàn trang trọng và thân mật. Thành phần tiếp Đoàn gồm có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ trực thuộc Cơ quan TCTK và Viện Khoa học Thống kê.

Trong buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu về Chiến lược phát triển thống kê cũng như Luật Thống kê và hệ thống thống kê của Việt Nam và Hàn Quốc; chia sẻ kinh nghiệm về: Ban hành và sửa đổi Luật Thống kê và các văn bản pháp lý khác liên quan đến vấn đề cung cấp và sử dụng dữ liệu từ hồ sơ hành chính; Công tác quản lý tài chính toàn ngành của TCTK và công tác quản lý ngân sách của KOSTAT. Hai bên cũng đã thảo luận nội dung cuộc họp hợp tác song phương năm 2016.

Đoàn cũng sẽ có buổi làm việc với Cục Thống kê Đồng Nai và đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng, thay mặt TCTK Việt Nam đã cảm ơn sự giúp đỡ tích cực và hiệu quả của KOSTAT dành cho TCTK về công nghệ thông tin cũng như nâng cao năng lực thống kê trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn KOSTAT sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK trong thời gian tới. Ông hy vọng mối quan hệ và hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng bền vững và phát triển.

Số lần đọc: 827
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan