Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
18.11.2015
Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng thí điểm cơ sở dữ liệu Niên giám thống kê cấp Tỉnh dưới sự tài trợ của World Bank. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK – chủ trì Hội thảo; ông Đinh Kiến Quốc - chuyên gia tư vấn; ông Vũ Hoàng Linh – Đại diện World Bank; lãnh đạo các đơn vị TCTK và một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố.
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Sau lời phát biểu khai mạc Hội thảo của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe ông Đinh Kiến Quốc giới thiệu về cơ sở dữ liệu Niên giám thống kê cấp Tỉnh, và được xem bản Demo chạy thử nghiệm tại địa chỉ:http://thanhhoa.gso.gov.vn. Bản Demo thử nghiệm được xây dựng dựa trên số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, gồm 13 lĩnh vực như trong Niên giám thống kê.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe bài tham luận từ Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình; đồng thời được nghe nhiều ý kiến góp ý của các vị đại biểu, hầu hết các ý kiến đều nhất trí rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu này là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng phổ biến thông tin đến đông đảo người dùng, cơ sở dữ liệu này về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần nâng cao hơn nữa chức năng liên kết và tính toán các chỉ tiêu thứ sinh, liên kết các chỉ tiêu giữa các nhóm khác nhau, hoặc liên kết số liệu giữa 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố với nhau.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm đánh giá cao vai trò của chuyên gia, cũng như ghi nhận ý kiến góp ý từ các vị đại biểu và giao Vụ Thống kê Tổng hợp tiếp tục chủ trì, thống nhất hoàn thiện các nội dung yêu cầu về cơ sở dữ liệu, đặc biệt chú ý bổ sung phần giải thích các chỉ tiêu (metadata) cho người dùng tin.

Số lần đọc: 1259
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan