Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.05.2017
Ngày 4 tháng 5 năm 2017, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia” do Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin (PPCĐ&CNTT), Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện. Chủ nhiệm đề tài CN. Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng, Vụ PPCĐ&CNTT, Tổng cục Thống kê.
 

Tham gia Hội đồng có ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng, Viện KHTK, Tổng cục Thống kê, Chủ tịch hội đồng và các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng; với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện, viên chức của Viện KHTK và công chức Vụ PPCĐ&CNTT.

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí, đây là đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Kết quả nghiên cứu đề tài đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra, đề tài nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có hàm lượng khoa học, đề tài đã hệ thống được khái niệm về báo cáo, chế độ báo cáo thống kê của Việt Nam, chỉ ra được 4 nguyên tắc của báo cáo quốc gia, xác định được thông tin thu thập từ các bộ, ngành, danh mục gồm 104 biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với bộ, ngành. Hội đồng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, hệ thống bảng biểu của đề tài trước khi ứng dụng trong thực tiễn.

Hà Mạnh Hùng

Số lần đọc: 1835
Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan