Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.11.2013
Ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Ramesh Kolli, thành viên Ủy ban Thống kê quốc gia Ấn Độ, nguyên Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê Ấn Độ.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; Đại diện Lãnh đạo Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế, Văn phòng TCTK, Viện khoa học Thống kê, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê, Cục thống kê TP. Hải Phòng và các học viên tham dự “Khóa đào tạo lập bảng I/O và sử dụng bảng I/O để phân tích kinh tế vĩ mô”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, đã chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của ông Ramesh Kolli cho sự nghiệp phát triển ngành Thống kê Việt Nam và quan hệ hợp tác thống kê giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài khoản quốc gia và Thống kê giá. Ông cũng bày tỏ mong muốn ông Ramesh Kolli sẽ tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm chuyên môn thống kê cho sự nghiệp phát triển của thống kê Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, ông Ramesh Kolli trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà ngành Thống kê Việt Nam đã dành cho ông và tin tưởng mối quan hệ giữa Thống kê 2 nước ngày càng bền chặt hơn./. 

Một số hình ảnh tại Lễ trao Kỷ niệm chương:

Ông Trần Đăng Long, Chánh Văn Phòng TCTK, đọc Quyết định trao Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam” cho ông Ramesh Kolli, nguyên Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê Ấn Độ 
 
 
Ông Ramesh Kolli, nguyên Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê Ấn Độ, phát biểu tại buổi Lễ
 
Số lần đọc: 1143
Theo Tổng Cục Thống Kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan