08.04.2015
Ở bất kỳ quốc gia nào, số liệu thống kê chính thức cũng đều hướng tới phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin thống kê khác nhau: các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà phân tích, nghiên cứu, phản biện chính sách, sinh viên và người dân nói chung.

Trong nhiều thập kỷ qua, các Cơ quan Thống kê quốc gia đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Vì vậy, một trong những nội dung thu hút nhiều người quan tâm tại Hội nghị của Hiệp hội Thống kê chính thức năm 2014 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 8-10 tháng 10 năm 2014 với chủ để “Thách thức của Thống kê quốc gia: đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi” là: “Cơ quan Thống kê quốc gia cần hướng đến xây dựng lòng tin đối với đối tượng sử dụng thông tin thống kê nào nhất”. Bài viết này muốn chia sẻ với bạn đọc một số quan điểm xung quanh nội dung trên. (…)

Trong thực tế, nếu hệ thống thống kê quốc gia nào biên soạn số liệu thống kê dựa trên các phương pháp phù hợp kèm theo giải thích rõ ràng và nhiều người có quyền sử dụng, thì đó là một hệ thống thống kê đạt đến trình độ cao. Tuy nhiên để có thể đáp ứng đầy đủ những yếu tố trên là một thách thức rất lớn đối với các Cơ quan Thống kê quốc gia. Ngay cả đối với các nước phát triển, việc công bố số liệu có kèm theo giải thích phù hợp và việc phân quyền truy cập đối với đối tượng sử dụng còn cần phải hoàn thiện. Song xét về bản chất, những yêu cầu này đòi hỏi Cơ quan Thống kê quốc gia phải thay đổi nhận thức về trách nhiệm của mình: từ nhiệm vụ chủ yếu là “thu thập và công bố số liệu” sang nhiệm vụ “phải làm cho người sử dụng số liệu thống kê hiểu và có thể sử dụng đúng số liệu thống kê”. Mục tiêu là để người sử dụng số liệu thống kê chính thức tin rằng các nguồn lực của cơ quan thống kê đang được sử dụng một cách tối ưu trong việc hỗ trợ cho người sử dụng số liệu thống kê chính thức.

Vậy các Cơ quan Thống kê quốc gia xây dựng lòng tin bằng cách nào và cần quan tâm đến đối tượng sử dụng thông tin thống kê nào nhất để nâng cao hình ảnh và danh tiếng của mình? Đây là một câu hỏi đáng được quan tâm.

Trong số các đối tượng sử dụng thông tin thống kê của các Cơ quan Thống kê quốc gia, mỗi đối tượng có tầm ảnh hưởng khác nhau trong các diễn đàn tranh luận hoặc phán xét các quyết định, chính sách, trong khi đa số người dân lại chỉ quan tâm đến những thông tin để theo dõi xem các nhà lãnh đạo có thực hiện lời hứa của mình hay không. Do đó, xác định đúng đối tượng sử dụng thông tin thống kê quan trọng, có tầm ảnh hưởng cao để củng cố niềm tin của họ vào số liệu thống kê chính thức là cách tốt nhất và nhanh nhất để Cơ quan Thống kê quốc gia có thể nâng cao hình ảnh, danh tiếng của mình. (…)

Từ thực tế trên, để nâng cao uy tín và hình ảnh của cơ quan thống kê quốc gia có thể áp dụng các biện pháp như sau:

Cơ quan Thống kê quốc gia phải xác định được những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất và có quan điểm rõ ràng về độ tin cậy của số liệu thống kê, thường xuyên liên hệ và trao đổi với họ. Công việc này phải được thực hiện một cách hệ thống và chặt chẽ, ít nhất là có một danh sách các cá nhân đứng tên, lưu giữ hồ sơ, quan điểm của họ và có sự theo dõi, cập nhật theo thời gian.

Thường xuyên tham khảo ý kiến người sử dụng, đồng thời khảo sát sự hài lòng của người dùng tin để tìm hiểu các mối quan tâm của họ và xác định những yêu cầu mới đối với thông tin thống kê.

Hướng đến xây dựng một khung linh hoạt để thúc đẩy sự tin tưởng: luôn đặt ra câu hỏi: “Ai là người quan trọng nhất” và “Những điều gì cần thực hiện” để xây dựng niềm tin vào số liệu thống kê chính thức. Câu hỏi về “Ai” đã được trả lời ở trên. Câu hỏi về “Điều gì” nhằm hướng đến việc biên soạn số liệu thống kê chính thức tốt, phù hợp, theo phương pháp đúng, có giải thích rõ ràng và mở rộng quyền truy cập cho người sử dụng.

Sử dụng phương tiện truyền thông để tuyên truyền và giải thích các chỉ tiêu cho người dùng tin dễ hiểu và sử dụng đúng.

Ngoài ra, tùy vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mỗi Cơ quan Thống kê quốc gia có thể áp dụng thêm các biện pháp khác nhau để nâng cao uy tín và hình ảnh của mình./.

Nguyễn Thị Việt Hồng

Số lần đọc: 1035
Theo Tạp chí Con số và Sự kiện
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan