Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.09.2015
Sáng ngày 24/9/2015, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố chỉ số giá tháng Chín và 9 tháng đầu năm 2015. Tham dự có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; Vụ Thống kê Giá, TCTK; và các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành.
 

Tại buổi họp báo, TCTK đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Chín và 9 tháng đầu năm 2015, và 6 chỉ số bao gồm (1)chỉ số giá sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản; (2)chỉ số giá sản xuất hàng công nghiệp; (3)chỉ số giá sản xuất dịch vụ; (4)chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa; (5)chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa; và (6)tỷ giá thương mại.

Cùng với các bảng số liệu, TCTK đã nêu rõ những nguyên nhân lý giải cho việc CPI 9 tháng đầu năm nay có mức tăng khá thấp so với cùng kỳ các năm trước, đồng thời, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến chỉ số giá của các phóng viên tham dự.

Số lần đọc: 573
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan