Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
27.10.2016
Sáng ngày 24/10/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi tiếp xã giao đoàn Thống kê Đan Mạch. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi tiếp đón. Cùng dự tiếp xã giao có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc TCTK.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chuyến công tác của đoàn Thống kê Đan Mạch tại Việt Nam là hoạt động thuộc Chương trình hợp tác giữa Thống kê Đan Mạch với TCTK về sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê Nhà nước. Mục đích chuyến công tác nhằm: (1) Tìm hiểu về việc sản xuất số liệu thống kê y tế và thống kê giáo dục ở Việt Nam, đánh giá mức độ, khả năng sử dụng dữ liệu hành chính để sản xuất những số liệu thống kê này; (2) Tìm hiểu, đánh giá các điều kiện: pháp lý, sự thống nhất và hợp tác giữa các cơ quan quản lý hành chính trong sử dụng dữ liệu hành ch ính cho sản xuất thống kê chính thức; (3) Dự thảo lộ trình giai đoạn đầu về sử dụng dữ liệu hành chính sản xuất một số số liệu thống kê giáo dục.

Tại buổi tiếp đón, hai bên thống nhất lịch làm việc cụ thể trong 5 ngày từ ngày 24-28/10/2016 đoàn Thống kê Đan Mạch sẽ tập trung tìm hiểu thực trạng sử dụng dữ liệu hành chính cho sản xuất số liệu thống kê chính thức trong lĩnh vực giáo dục và dân số. Ngoài làm việc với các đơn vị chuyên ngành thuộc cơ quan TCTK, Đoàn dự kiến sẽ làm việc với: Bộ Tư pháp về công tác thống kê đăng ký hộ tịch; Bộ giáo dục về công tác thu thập số liệu thống kê giáo dục, chuyển số liệu từ Bộ giáo dục đến TCTK; Một số cơ sở giáo dục để tìm hiểu tính sẵn có của số liệu.

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chúc cho chuyến công tác của đoàn Thống kê Đan Mạch tại Việt Nam thành công tốt đẹp.  Phó Tổng cục trưởng TCTK cam kết phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn để tìm hiểu rõ hơn việc sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê Nhà nước ở Việt Nam, đồng thời hy vọng sau chuyến công tác Đoàn sẽ đưa ra những khuyến nghị hữu ích cho TCTK.

Số lần đọc: 1660
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan