Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.07.2015
Trong 2 ngày 27 - 28/7/2015, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng ngành Thống kê năm 2015. Đến dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng, chuyên viên và viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc TCTK; Cục trưởng, công chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của 63 Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng trong 2 năm (2013-2014) và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2016. Cũng tại Hội nghị các đại biểu còn được nghe hướng dẫn triển khai Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản thu nhập; Triển khai quy chế bổ nhiệm điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức…

Qua đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được, những mặt còn hạn chế và tồn tại của hai năm qua; đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, các đại biểu đã được cập nhật, tập huấn cũng như thảo luận những kiến thức mới cần thiết trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và thi đua khen thưởng làm cơ sở để kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức của Ngành với phương châm gọn, nhẹ, hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới.  

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm đã chỉ ra những hạn chế nội tại của Ngành trong công tác Tổ chức cán bộ như tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm... và công tác Thi đua khen thưởng. Để khắc phục những tồn tại này, Tổng cục trưởng đã chỉ đạo Vụ chức năng cũng như các đơn vị sự nghiệp, các Cục Thống kê cần khắc phục triệt để các hạn chế để thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng của Ngành./.

Số lần đọc: 786
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan