02.02.2018
Hôm qua 30-1, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra Kinh tế (TĐTKT); tổng kết công tác thống kê năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018.
Đồng chí Trần Thanh Xuân (giữa)- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác TĐTKT năm 2017

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Xuân- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh đã đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2017 của ngành thống kê, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, Cục Thống kê tỉnh đã biên soạn và phát hành 2 cuốn sách: “Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2016”; “Kết quả điều tra điều kiện sống và môi trường của hộ dân cư năm 2016”. Toàn ngành thống kê thực hiện 29 cuộc điều tra, thống kê trong kế hoạch của Tổng cục Thống kê và một số cuộc điều tra phục vụ địa phương. Công tác phân tích, dự báo được tăng cường, nhất là các phân tích chuyên sâu, chuyên đề. Trong các báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2017 đã được Cục Thống kế tỉnh phân tích ngày một chuyên sâu hơn về từng lĩnh vực, cùng với những đề xuất các giải pháp để lãnh đạo tỉnh tham khảo trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin. Nhiều sở, ngành đã thực hiện tốt việc cung cấp phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực quản lý cho Cục Thống kê tỉnh thông qua chế độ báo cáo.

Năm 2018, toàn ngành thống kê tiếp tục đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê, chú trọng tăng cường chất lượng báo cáo phân tích, đồng thời tăng cường đào tạo kiến thức phân tích, dự báo thống kê cho công chức toàn ngành; tiếp tục phối hợp với sở, ngành để xây dựng quy chế chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê tỉnh với sở, ngành; hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, đông thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; biên soạn, in sách và công bố chính thức kết quả tổng kết tra kinh tế năm 2017, …

Cuộc TĐTKT năm 2017 có hơn 1.000 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên được huy động để tiến hành nhiệm vụ rà soát lập danh sách và thu thập thông tin từ các đơn vị điều tra. Mọi đối tượng tham gia TĐTKT năm 2017 đều được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về nghiệp vụ. Ban chỉ đạo TĐTKT các cấp đã bám sát kế hoạch của tỉnh và phương án của Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong phương án TĐTKT. Các cơ quan truyền thông báo, đài phát thanh truyền hình tích cực tuyên truyền sâu rộng cho cuộc Tổng điều tra để người dân dân nắm được chủ trương, mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra, từ đó có sự hợp tác, cung cấp thông tin cho điều tra viên…

Theo kết quả tổng hợp nhanh cuộc TĐTKT năm 2017, tính đến 1-7-2017 toàn tỉnh có 93.440 cơ sở kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp, tăng 9,54% so năm 2012. Trong đó có 5.007 doanh nghiệp, 269 hợp tác xã, 2.565 đơn vị hành chính sự nghiệp, 85.599 cơ sở kinh tế cá thể. Về cơ sở tôn giáo tín ngưỡng tại thời điểm 1-7-2017 toàn tỉnh có 552 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, tăng 9,96% so năm 2012. Số lượng lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp 281.917 người, tăng 16,56% so năm 2012. Kết quả cho thấy số lượng cơ sở kinh tế sau 5 năm có tốc độ tăng khá cao và tăng cao nhất là doanh nghiệp với tốc độ tăng 47,16% , ngay cả số đơn vị hành chính sự nghiệp cũng tăng để đáp ứng yêu cầu quản lý và dịch vụ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, có 15 tập thể và 25 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác TĐTKT năm 2017; 7 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen cho 22 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 90 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiến tiến, 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 12 cá nhân đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Tin ảnh:THÙY TRANG

Số lần đọc: 2678
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan