Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
11.04.2016
Sáng ngày 5/4/2016 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Giá, thời gian diễn ra Hội nghị từ ngày 5 đến 7/4/2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện các Vụ nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK; đại diện Lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo phòng Thương mại và cán bộ làm công tác thống kê Giá của Cục Thống kê tỉnh, thành phố.
Ông Nguyễn Bích lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì hội nghị

Theo ông Nguyễn Bích Lâm: “Trong những năm gần đây, thống kê Giá đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ: Trong chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá dịch vụ được tính toán bổ sung thêm để chúng ta có được các chỉ số giá sản xuất của tất cả các ngành kinh tế. Ngoài chỉ số giá xuất nhập khẩu, TCTK cũng công bố thêm chỉ tiêu tỷ lệ trao đổi thương mại. Dựa vào chỉ số giá tiêu dùng, TCTK đã tính toán công bố Chỉ số giá tiêu dùng theo không gian (SCOLI) nhằm đánh giá mức độ đắt đỏ của các vùng, đây là tính toán dựa vào phương pháp luận tiên tiến của thống kê thế giới. Sang giai đoạn 2016-2020, thống kê giá phải thu thập thông tin, thay đổi lại quyền số, đổi năm gốc so sánh mới để tính toán chỉ số giá nhằm phản ánh sát thực hơn mức độ biến động giá của các loại chỉ số trong giai đoạn mới. Để thực hiện nhiệm vụ này, Vụ Thống kê Giá TCTK đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan TCTK đi thu thập thông tin, tính toán quyền số”. Hội nghị huấn nghiệp vụ Thống kê Giá lần này sẽ tập trung vào tập huấn một loạt các phương án về Điều tra giá sản xuất, tính toán chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá xuất nhập khẩu… áp dụng cho giai đoạn mới 2016-2020.  

Số lần đọc: 3228
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan