Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.09.2015
Sáng ngày 4/9/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo công bố kết quả Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2014 (MICS Việt Nam 2014). Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), và ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo, có bà Trần Thị Thanh Thanh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam; bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; bà Trần Thị Hằng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng TCTK, Nguyên trưởng ban chỉ đạo Điều tra MICS. Tới dự còn có đại diện của các cơ quan Quốc hội, cơ quan của Đảng, một số Bộ, ngành; đại diện các tổ chức, cơ quan nghiên cứu trong nước; đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và một số Cục Thống kê; và các cơ quan thông tấn báo chí.
Toàn cảnh Hội thảo

Mục đích của Điều tra MICS là nhằm (1) cung cấp các thông tin cập nhật nhằm đánh giá thực trạng trẻ em và phụ nữ Việt Nam; (2) cung cấp các dữ liệu cần thiết cho tiến trình giám sát các mục tiêu Quốc gia, Tuyên ngôn Thiên niên kỷ và các cam kết Quốc tế; (3) thu thập các dữ liệu phân tổ để xác định các bất bình đẳng, cho phép lập kế hoạch và chính sách dành cho trẻ em và phụ nữ dựa trên bằng chứng.

Báo cáo Điều tra MICS 2014 nêu bật những mục tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cuộc sống và phúc lợi của nhóm trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương, đồng thời ghi nhận những tiến bộ Việt Nam đã đạt được trong việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Cuộc Điều tra thu thập các thông tin trên nhiều lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe, điều kiện sống và phát triển của trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Thông tin thu thập qua cuộc Điều tra này được kỳ vọng góp phần theo dõi, đánh giá và hoạch định chính sách về quyền trẻ em và phụ nữ Việt Nam, theo dõi tình tình thực hiện các mục tiêu quốc gia và quốc tế vì trẻ em được cam kết trong Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020, mục tiêu và kế hoạch hành động Vì một thế giới phù hợp với trẻ em, Bản báo cáo hoàn thành Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015, và góp phần cung cấp số liệu cơ bản cho việc xây dựng Chương trình nghị sự mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Sau khi được nghe Báo cáo Kết quả của Điều tra MICS 2015, các đại biểu đã có bài bình luận về số liệu và kinh nghiệm sử dụng số liệu của các cuộc điều tra MICS phục vụ công tác bảo vệ quyền trẻ em; tham luận về tầm quan trọng của số liệu trẻ em và định hướng sử dụng bộ số liệu MICS cho công tác lập kế hoạch/ngân sách cho trẻ em trong thời gian tới.

Bế mạc buổi Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã đưa ra đề xuất về lộ trình tăng cường năng lực thu thập, xử lý và công bố số liệu về trẻ em và phụ nữ Việt Nam phục vụ công tác lập kế hoạch dựa trên bằng chứng trong những năm tiếp theo.

Số lần đọc: 647
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan