Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
08.06.2016
Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, ngày 4/6/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo về xây dựng Maket Niên giám thống kê quốc gia phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê 2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo

Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu tổng quan về Maket Niên giám thống kê quốc gia mới phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê 2015.

Sau lời phát biểu khai mạc và chỉ đạo của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, Hội thảo đã được nghe ông Nguyễn Động, đại diện nhóm chuyên gia tư vấn trong nước trình bày báo cáo khuyến nghị xây dựng Maket Niên giám thống kê quốc gia phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê 2015.

Hội thảo cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến về nội dung cũng như hình thức của Niên giám.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Bích Lâm đề nghị nhóm chuyên gia tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhanh chóng hoàn thiện Maket Niên giám thống kê quốc gia để áp dụng từ năm 2017.

Số lần đọc: 3891
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan