Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.12.2015
Thực hiện phương án điều tra Lao động việc làm năm 2016 của Tổng cục Thống kê, ngày 29_30 tháng 12 năm 2015 Cục Thống kê Kiên Giang đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra Lao động việc làm cho các huyện, thị, thành phố do đồng chí Dương Văn Hùng – Phó cục trưởng, chủ trì. Tham dự hội nghị có 67 đồng chí là các đồng chí lãnh đạo Chi cục, điều tra viên, công chức phụ trách lao động việc làm các huyện, thị, thành phố cùng các báo cáo viên của phòng Thống kê Dân số - văn xã thuộc Cục Thống kê.
ông Dương Văn Hùng - Phó Cục trưởng- Cục Thống kê chủ trì hội nghị 

Mục đích của cuộc điều tra lần này là thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra sẽ giúp các cấp, ngành có thông tin đánh giá sự biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước; làm căn cứ để xây dựng, hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Theo phương án cuộc điều tra này được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh với 54 địa bàn, thời điểm bắt đầu vào ngày 01 hàng tháng, thời gian thu thập thông tin trên địa bàn là 07 ngày và được kiểm tra, ghi mã, nhập tin gửi về Tổng cục Thống kê trước ngày 20 hàng tháng.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung của phương án, hướng dẫn ghi phiếu điều tra và giải đáp những thắc mắc chưa rõ cho các đối tượng tham dự.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Dương Văn Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê đã nhấn mạnh điều tra Lao động việc làm theo phương án điều tra hàng tháng và quý năm 2016 nên đòi hỏi các điều tra viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tránh làm lướt, làm ẩu, cần thực hiện đúng biểu mẫu theo yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều tra của các Chi cục cần phải thực hiện đồng bộ đúng phương án, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch./.

Quốc Việt

Số lần đọc: 3055
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan