Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.04.2016
Ngày 20/4/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Kết quả báo cáo đánh giá thực trạng và động thái kinh tế-xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015. Ông Nguyễn Bích Lâm, tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, đại diện trường Cao đẳng Thống kê, Khoa Thống kê trường đại học Kinh tế quốc dân, Hội Thống kê.
Toàn cảnh Hội thảo

Chương trình Hội thảo thuộc hoạt động “Hỗ trợ biên soạn và xuất bản sách thực trạng và động thái kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 để phổ biến cho các đối tượng dùng tin” trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường công tác phổ biến số liệu thống kê quốc gia của Việt Nam” giai đoạn 2013-2016.

Các đại biểu tham dự được nghe Tiến sỹ Trần Kim Đồng, chuyên gia tư vấn giới thiệu về bản thảo Báo cáo thực trạng và động thái kinh tế-xã hội của Việt Nam. Bản thảo được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá chuyên ngành của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và các nguồn thông tin thống kê khác. Nội dung gồm 2 phần chính: (1) Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015; (2) Số liệu thống kê kinh tế-xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015 gồm 258 biểu số liệu thống kê tổng hợp.

Sau khi nghe phần trình bày tham luận của đại diện Vụ nghiệp vụ thuộc cơ quan TCTK, Hội thảo tiến hành thảo luận nhằm góp ý hoàn thiện Báo cáo. Theo kế hoạch, cuốn sách sẽ được bổ sung, hoàn thiện và dự kiến phát hành vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam 6/5/1946-6/5/2016.

Số lần đọc: 2923
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan