Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
10.11.2014
Trong các ngày từ 4-7 tháng 11 năm 2014 tại Ninh Bình, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015 theo Quyết định số 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là cuộc điều tra lần thứ tư với mục đích thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh thành phố thuộc Trung ương.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị; ông Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK; và đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK và 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe lãnh đạo Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015. Sau các chuyên đề do giảng viên trình bày, Hội nghị dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, làm bài tập và giải đáp các ý kiến của các đại biểu.

Kết thúc chương trình tập huấn, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tích cực triển khai các công việc trong thời gian tới.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc khẩn trương, tích cực, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị

 

Ông Lê Văn Dung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, phát biểu tại Hội nghị

 

Bà Hồ Thanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra Vốn đầu tư phát triển năm 2015

 

Các đại biểu trao đổi và thảo luận tại Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Số lần đọc: 934
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan