Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.08.2013

Ngày 5/8/2013, tại Hội trường 503 Nhà E, Tổng cục Thống kê, Vụ Xã hội Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn về “Điều tra thử nghiệm tính thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2013”.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự hội thảo, gồm có: Đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Yên Bái, Cục Thống kê Hà Tĩnh và Cục Thống kê Bạc Liêu.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Vụ Thống kê Xã hội và môi trường trình bày và hướng dẫn phương án điều tra thử nghiệm và 04 phiếu điều tra thử nghiệm tính thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2013

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận rất kỹ mục đích và ý nghĩa của cuộc điều tra, các chỉ tiêu, tiêu chí điều tra, các phương án điều tra trực tiếp, gián tiếp, các câu hỏi trong phiếu điều tra,… đảm bảo nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, khả thi và hiệu quả.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê đề nghị các đại biểu tham dự, các đơn vị liên quan tiếp tục góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện hơn nữa phương án điều tra và phiếu phỏng vấn điều tra trước khi tiến hành điều tra.

Một vài hình ảnh tại Hội nghị

Số lần đọc: 923
vienthongke.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan