06.09.2014
Ngày 4 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội thảo công bố kết quả sơ bộ Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS 2013 – 2014)”.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK và ông Jesper Moller, Phó trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, chuyên gia của quỹ UNICEF và một số cơ quan bộ, ngành có liên quan.

Mục đích điều tra: Thu thập các thông tin có tính so sánh quốc tế về một loạt các chỉ tiêu phản ánh tình trạng trẻ em và phụ nữ; Cung cấp số liệu để sử dụng trong các chính sách, chương trình và để theo dõi tiến trình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như các cam kết quốc tế khác.

Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng và Ông Nguyễn Đình Chung, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, TCTK trình bày quá trình triển khai điều tra MICS và kết quả chủ yếu của điều tra MICS.

Kết quả chủ yếu của cuộc điều tra nhằm: (1) Cung cấp kịp thời kết quả sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu của MICS và MDG (mục tiêu Thiên Niên Kỷ) thu thập trong điều tra trước khi có báo cáo đầy đủ sẽ được công bố chính thức vào năm 2015; (2) Làm cơ sở đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu Thiên Niên Kỷ; (3) Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình hướng tới trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam.

Hội nghị đã nghe một số bình luận và phát biểu của các chuyên gia trong nước và Văn phòng UNICEF về số liệu và việc sử dụng số liệu điều tra MICS cho lập kế hoạch và hoạch định chính sách về trẻ em…

Các đại biểu đã thảo luận kết quả điều tra MICS gắn liền với tình hình và kế hoạch thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam.

Hội nghị đã công bố kế hoạch triển khai tiếp theo là xây dựng và phổ biến báo cáo chính thức và các sản phẩm truyền thông liên quan đến điều tra MICS.

Với việc triển khai thành công điều tra MICS ở Việt Nam, nhằm duy trì sự bền vững và tự chủ, TCTK sẽ hợp tác với UNICEF và các bộ ngành để cập nhật điều tra MICS vào chương trình điều tra thống kê quốc gia cũng như khả năng lồng nghép các chỉ số / module của điều tra MICS vào các cuộc điều tra khác.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Số lần đọc: 1161
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan